Přihláška do kroužku robotiky a automatizace

Autor: Tonda Seiner <seinert(at)seznam.cz>, Téma: Kroužek Robotiky , Vydáno dne: 03. 08. 2010

V případě nutnosti si můžete stáhnout přihlášku do kroužku automatizace a robotiky zde:Prihlaska KRA .pdf

Prihlaska KRA.doc

Pro rychou evidenci dítěte preferuji emailovou komunikaci. Při zahájení kroužku budu ale vyžadovat přihlášku podepsanou od rodičů.

Děkuji za pochopení

Seiner Antonín

vedoucí kroužku