Základní elektrický obvod a měření na něm

Autor: Tonda Seiner <seinert(at)seznam.cz>, Téma: Tahák, Vydáno dne: 13. 10. 2010zakladni_el_obvod_1998

Náhled na zapojení základního elektrického obvodu  a na schema tohoto obvodu, kde žárovka je nahrazena  odporem R


mereni_u_2120

Ukázka  připojení voltmetru do základního obvodu pro správné měření napětí  U a schema  tohoto zapojení


mererni_i_2120

Ukázka zapojení ampérmetru do základního obvodu pro správné měření proudu I a schema tohoto zapojení


mereni_r_700

Měření hodnoty odporu mimo obvod za pomoci ohmetru

mereni_r_1_1407

Když potřebujeme zjistit hodnotu odporu zapojeného v obvodu nebo nemáme-li ohmetr můžeme využít zapojení voltmetruampérmetru podle uvedeného schema a pak výsledný odpor vypočítat pomocí Ohmova zákona   R = U/I