Pravidla robotické soutěže - kategorie Sklad Kečupu

Autor: Tonda Seiner <seinert(at)seznam.cz>, Téma: Kroužek Robotiky , Vydáno dne: 13. 06. 2012


Soutěžní úkol


sklad_kecupu_337Navrhnout a sestrojit mikropočítačem řízeného autonomního mobilního robota, který dokáže správně uspořádat konzervy s rajčatovým protlakem ve skladu. Soutěží vždy dvojice robotů, vyhrává ten, který v kratším čase a lépe splní úkol.

Pravidla jsou převzata a volně přeložena ze stránek  robotika.sk

kde si můžete prohlédnout i videa a fotky ze soutěže ISTROBOT a dočíst se další zajímavosti kolem robotiky

Touto kategorií bychom chtěli rozšířit soutěže na podzimním Robotickém odpoledni 2012, které se bude konat v sobotu 13. října

(Více...)Kečup


Úkolem robotů je dopravit co nejvíce kečupu na svojí domácí čáru.
Kečup je v ocelové pocínované plechovce s průměrem 53 mm (+/- 1 mm) a výškou 74 mm (+/- 1 mm). Hmotnost plechovky s obsahem je přibližně 163 gramů (+/- 5 g).

ketchupcan_658

Rajčatový protlak v plechovce. Dostupný v běžných potravinách.

Sklad


Sklad reprezentuje síť 5ti  vodorovných a 5ti svislých čar s rozestupem 30 cm (+/-1cm). Vodorovné čáry jsou  očíslované 1-5, svislé jsou označené písmeny A-E. Čáry jsou černé, jejich šířka je 15 mm (+/- 1mm). Kolem skladu bude volná plocha nejméně 30 cm z každé strany.
Podklad je bílý, vodorovný. Podlaha skladu je z lamina. Pokud podlaha nebude jednolitá, tak spoje na podlaze by neměli vytvářet schody vyšší než 1 mm. Změny sklonu by neměli být větší než 4 stupně.
Při startu stojí roboti v průsečíku  A3 a E3. Svislá čára A je domácí čára prvého robota, svislá čára E je domácí čára druhého robota.

Pozor úprava pro rok 2014

Ve hře je 5 kečupů. Na začátku hry budou vždy dva kečupy na pozici C2 a C4. Další dva budou na některé z pozic B2, B3, B4 resp. D2, D3, D4 osově symetricky. Tyto dvě pozice jsou vybrané před každým kolem náhodně a třetí na jednu z volných pozic ve sloupcích B,C a D. Pokud při hře robot odebere některý z náhodně umístěných kečupů a vzdálí se s ním na více než jeden čtverec, bude na toto místo doplněn další kečup a to až do celkového počtu 12 kečupů ve hře.

ketchupstart_426
Roboti stojí na začátku na pozici A3, E3. Dvě plechovky jsou vždy na C2 a C4, Další dvě na některém ze žlutých políček, například B2 a D4.

Robot - skladník

Robot musí být autonomní. Po dobu soutěžního kola není  dovoleno do jeho činnosti nějak zasahovat.
Délka a šířka robota nesmí překročit 30 cm. Pokud robot mění během činnosti svoje rozměry, v žádném okamžiku nesmí překročit 30×30 cm. Výška není je omezená. Vezměte do úvahy i rozměry skladu a místo potřebné pro  otáčení. Robot se nemusí pohybovat jen po čárách, ty jsou tam pouze pro usnadnění navigace. Při pohybu nesmí robot zanechávat žádné stopy a značky. Na dráze nesmí zůstat  ani žádná jeho součást.

Činnost robota skladníka

Základním úkolem je identifikovat plechovky ve skladě s kečupem a dopravit je na domácí  čáru. Je povoleno manipulovat i s plechovkami, které si už soupeř dopravil domů. Je však přitom zakázáno poškozovat robota soupeře.
Před startem oba soupeři postaví roboty na startovní  pozice a na signál rozhodčího je aktivují. Následně okamžitě odstoupí a dále do činnosti robota nezasahují. Po vypršení časového limitu oba soupeři robota ihned deaktivují.
Po skončení kola se hodnotí počet plechovek na domácí čáře robota. Plechovka se započítá robotovi jen tehdy, pokud se aspoň malou částí dotýká domácí čáry robota. Nemusí být umístěna  v průsečíku.
Počet plechovek na domácí čáře představuje bodový zisk robota v daném kole. Soutěží se  systémem každý s každým (v případě většího počtu účastníků ve skupinách).

ketchupend_412

Vyhrál zelený robot - má na domácí čáře 3 plechovky, modrý má jen jednu.

Po skončení kola může robot skončit kdekoli, nemusí se vrátit domů.

Kečupy se spočítají až po skončení kola, do té doby si je můžou roboty vzájemně "vykrádat".

Pořadí účastníků

Pořadí bude stanoveno těsně před soutěží.
Po dobu  soutěže je možné měnit algoritmus, upravovat a nastavovat parametry robota v závislosti na soupeři, proti kterému bude soutěžit.

Časové limity

Pokud se soutěžící nedostaví do 1 minuty po výzvě na start, ztrácí právo absolvovat kolo. Každé kolo trvá 3 minuty. V případě, že s tím souhlasí oba soupeři, může být ukončeno dříve.

Hodnocení a ceny

Vítězem turnaje se stane robot s nejvyšším bodovým ziskem. Pokud během soutěže nezíská žádný robot ani jeden bod, porota určí vítěze na základě celkové úspěšnosti - např. jak blízko k cíli se podařilo plechovku dostat, nebo jak byl pohyb po skladě koordinovaný, a nebo jen náhodný, a pod.
Kromě toho může porota udělit další ceny podle vlastního uvážení - např. za nejtechničtější   konstrukci, nejelegantnější konstrukci a pod.

FAQ

Jakou velikost bude mít hrací plocha?
Nejméně 180x180 cm (30 + 4x30 +30).


Kolik kečupů  může robot sebrat  najednou?
Libovolný  počet.


Započítává se náklad do velikosti robota?
Ne.


Bude i bránění v jízdě soupeři považované za poškození?
Ne.


Musíme plechovky jen tlačit?
Ne.


Můžeme si ve skladě vytvořit zarážky?
Ne. Robot při pohybu nesmí zanechávat žádné stopy a značky. Na dráze nesmí zůstat ani žádná jeho součást.