QRP aktivita každý pátek

Autor: Vláďa Pravda <pravda(at)stelkon.cz>, Téma: KV, Vydáno dne: 16. 09. 2014

Ahoj všem.

Dostal jsem informaci ze "spřáteleného RK" o QRP aktivitě. Je to sice na CW, ale není to závod, tak to snad nebude tak hrozné :-). A je to i pro posluchače.

Petr to posílal členům QRP klubu, ale diplom je určen i pro ostatní radioamatérv a členové QRP klubu budou rozdávat body. Tak se budu těšit na QSO.Zdravíme všechny členy OK QRP klubu,
pro letošní 30. výročí trvání našeho OK QRP klubu jsme připravili
pěkný diplom za 30 QSO se členy OK QRP klubu v průběhu tohoto roku.

Pro snadnější získání potřebných spojení byla v OQI 94, na str. 4
vyhlášena páteční QRP aktivita na libovolných bandech.
Nyní ji upřesňujeme, abychom se snadněji na bandech našli.

Zkusíme to takto:

QRP aktivita se bude konat každý pátek
mezi 14 a 18 UTC, od 7027 do 7030 kHz (doporučujeme nepoužívat
kmitočty nad 7030 kHz, aby nedocházelo k rušení na SOTA frekvencích),
mezi 18 a 22 UTC, od 3557 do 3563 kHz.

Připomínáme, že se při spojení používá výkon max. 5 W a předává se
členské číslo OK QRP klubu.
Další podrobnosti, zejména kam poslat deník a co má obsahovat, viz
OQI 94, str. 4.

Těšíme se s vámi na setkání na 40 a 80 m, poprvé v pátek 19. září
2014 a potom všechny další pátky do konce roku.

OK QRP klub má v současnosti přes 290 aktivních členů. Tento e-mail
rozesíláme těm členům, jejichž e-mailové adresy známe.


73 Petr, OK1DPX
za redakci OK QRP INFO